Tandextracties

Als dierenarts ben ik bevoegd om tanden te trekken. Hiervoor heb ik op 21 januari 2015 een extra bijscholing gevolgd aan de Universiteit van Gent: "Tandextracties bij het rechtstaande paard". Hierna is de aankoop van het gepaste materiaal gevolgd.
Zowel extracties van snijtanden als kiezen zijn mogelijk.

Bijkomend heb ik op 27, 28 en 29 november 2015 een intensieve workshop bijscholing gevolgd in Utrecht onder leiding van oa. de duitse Dr. Schellenberger. Volgende extractietechnieken werden uitgebreid geoefend:

  • orale extractie
  • minimale invasieve transcubale extractie (buccotomie)
  • intraorale segmentatie
  • minimale invasieve trepanatie en repulsie

Voor de uitvoering van de minimale invasieve buccotomie wordt er samengewerkt met een collega dierenarts-tandarts.

Niet alle extracties kunnen op stal gebeuren. Voor de meer complexere gevallen wordt deze ingreep best uitgevoerd in propere en droge omgeving zoals bvb een paardenkliniek. De kliniek van DAP Kerckenbosch te Westmalle is hiervoor een mogelijke locatie waarbij eventueel ook onder algemene anesthesie gewerkt kan worden.