Trap (laatste kies onderaan)

Hoge trap op de laatste kies bij een 27-jarig paard.

Dit 27-jarige paard gaat gewoonlijk 2x per jaar naar de tandarts, maar sinds kort lijkt hij meer moeite te hebben met kauwen en heeft hij ook een obstipatie-koliek gehad. Dergelijk type koliek heeft vaak verband met de tanden (slecht kauwen). De kiezen van dit paard beginnen ook al structuur te verliezen door ouderdom.

Voor een 2nd opinie kwam de eigenaar bij mij terecht. Je ziet op de foto dat er achteraan in de mond iets niet juist zit. De laatste kies uit de onderkaak is véél hoger dan alle andere kiezen Dit wordt een "trap" genoemd omdat de overgang zo plots is. Dit gaat samen met een bijna volledig weggesleten achterste bovenkies die zachter is. Daardoor slijt de laatste onderkies niet meer af en wordt deze steeds hoger. Bij het toebijten raakt deze onderkies de bovenkaak, wat voor kauwproblemen kan zorgen. Daarbij komt dat er zich voor deze te hoge kies nog een diastema bevindt. Dezelfde situatie is aan de andere zijde van de mond te vinden.

Dergelijke tand corrigeren kan enkel met elektrisch materiaal en onder voldoende sedatie.

Onderstaande foto is het resultaat van een half jaar en 2 correcties later.

Trap na correctie, 6 maanden en 2 correcties later.