Tooth Resorption – EOTRH

Tooth resorption door EOTRH.

EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption & Hypercementosis), begint vaak met Tooth Resorption. Hierbij wordt het tandmateriaal weggevreten door eigen lichaamscellen (zie gaatjes in de tandwortels). Vaak zien we ook dat het omliggende bot mee wordt aangevreten en verdwijnt. Dit alles zorgt er voor dat de snijtanden losser komen te zitten en het omliggende tandvlees ontsteekt.

EOTRH is een pijnlijk proces. Wanneer er geen behandeling (extractie van de tanden) gebeurt, kan het zijn dat de tanden op termijn zo los komen te zitten dat ze uitvallen.

Tanden zullen echter niet zo makkelijk uitvallen wanneer er hypercementose optreedt. Dit is de aanmaak van extra cement ter hoogte van de tandwortel en verborgen kroon in een poging om de tand alsnog vast te "metsen". Een duidelijk voorbeeld hiervan is te zien in volgende Cases: Hypercementose - EOTRH en EOTRH met extreme hypercementose.

De tand op de hoofdfoto is duidelijk aangetast door resorptie maar vertoont ook lichte hypercementose.

EOTRH met resorptie van tand en bot

Bij twijfel of er EOTRH aanwezig is of niet, wordt er best een RX-foto genomen. De tanden zullen bij EOTRH een "gatenkaas" patroon vertonen ter hoogte van de wortels. Dan is de diagnose bevestigd in het vroege stadium. Ook hypercementose kan gezien worden op RX-foto's.

Tand met resorptie na extractie naast de RX gelegd.