Schaargebit a.g.v. haak

Een schaargebit heeft ergens een oorzaak.

De linker en rechter zijde van de mond hebben een heel verschillend uitzicht. Het kauwvlak aan de linker zijde (rechts op de foto) staat veel schuiner en vertoont abnormale dwarse richels (pijlpunten). Dergelijke schuine stand word "een schaargebit" genoemd. Dit ontstaat doordat het paard deze kant van het gebit ontwijkt bij het kauwen. De dwarse ribbeling is het gevolg van een geblokkeerde kauwbeweging. Bijkomende staat er aan deze zijde ook en grote haak bovenaan (pijl). De rechter zijde van de mond (links op de foto) is ± normaal.

De oorzaak van dit schaargebit is echter niet te zien op de foto. Dit paard heeft onderaan links op de achterste kies een gigantisch grote en scherpe haak. (Zie ook: Super scherpe en hoge haak achteraan.) Door de pijn die deze haak veroorzaakte, weigerde het paard deze kant van zijn mond te gebruiken om te eten. De eigenaar had bij dit paard gemerkt dat hij schuin at met zijn hoofd, maar had lang niet gedacht dat de situatie in zijn mond dermate erg zou zijn.