Onvoorstelbaar trapgebit

Onvoorstelbaar hoe paarden jaren lang kunnen omgaan met extreme tandproblemen!

Dit 15-jarig trekpaard heeft een serieus doorgegroeide kies (trapgebit). Deze is zo hoog dat het bot van de bovenkaak en gehemelte gemodelleerd is (zie pijl). Het bot heeft zich door chronische contact met de tand teruggetrokken om ruimte te maken voor de te hoge kies. Daardoor is het mogelijk voor het paard om nog een iet-of-wat zijdelingse kauwbeweging te maken. Dit paard had volgens de eigenaar geen problemen met gras en hooi. Enkel voordroog ging soms wat moeilijker.

Kijk en oordeel zelf of u enkel moet afgaan op het feit dat "je paard nog goed eet" of een jaarlijkse controle toch nuttig kan zijn...:

Gehemelte weggetrokken1Gehemelte1

Haak - gehemelte1