Onderbeet t.h.v. de kiezen

Een niet correcte stand van de kiezen geeft aanleiding tot haken!

Wanneer het gebit ter hoogte van de kiezen niet perfect op elkaar past, ontstaan er haken. Bij een overbeet staat de bovenkaak meer naar voren ten opzichte van de onderkaak. Bij een onderbeet staat de onderkaak meer naar voren ten opzichte van de bovenkaak. Dit laatste is het geval bij dit paard ter hoogte van de kiezen. Daardoor ontstaan er haken vooraan op de onderkiezen en achteraan op de bovenkiezen (pijlpunten). Dit paard vertoonde echter geen onderbeet ter hoogte van de snijtanden. Meestal is dit wel het geval.

Haken bij paarden komen in merendeel van de gevallen voor op de eerste bovenkiezen. Wanneer je (voorzichtig) aan de bovenkiezen voelt bij dit paard, zal je geen abnormaliteiten voelen en misschien valselijk denken dat dit paard geen haken heeft. De eerste bovenkies slijt normaal af, maar de voorste rand van de eerste onderkies komt niet in slijtage en vormt dus een haak. Idem voor de achterste bovenkies.

Na correctie kan je duidelijk zien dat de onderkiezen meer naar voren staan (± 1.5cm) ten opzichte van de bovenkiezen. Merk op dat de voorste haak bij gesloten mond het gehemelte raakt. De haak achteraan in de mond graaft bij het sluiten van de mond in het tandvlees en kaakbeen van de onderkaak. Hoogdringend tijd voor een correctie dus!

Op onderstaande foto's zijn de 2 haken van de onderkiezen te zien:
open mond - gesloten mond voor correctie - gesloten mond na correctie

Haak onder rechts

Haak onder links