Haak op voorste kies bovenaan

Haken op de voorste kiezen kan je zelf voelen (voorzichtig zijn met de duimen!)

Een haak op de voorste kies in de bovenkaak komt redelijk vaak voor. Dit is de meest gekende afwijking onder de paardenliefhebbers omdat je zelf aan deze kiezen (voorzichtig) kan voelen zonder mondspreider. Deze haken komen vaak voor bij paarden met een (lichte) overbeet. Doordat de onderkaak iets meer naar achteren staat ten opzichte van de bovenkaak, komt de voorste rand van de bovenkiezen niet in contact met de onderkiezen en slijt dit deel dus niet af. Ook paarden die geen overbeet hebben, kunnen haken hebben. Het is niet omdat de snijtanden perfect op elkaar passen, dat de kiezen dat ook doen.

Haken kunnen scherp zijn en daardoor de wangen beschadigen bij het rijden met een bit. Bovendien blokkeren ze de voorwaarts-achterwaartse beweging van de onderkaak.

Haken bovenaan-voor worden vaak samen gezien met haken onderaan-achter. Om aan deze haken te kunnen werken, moet het paard gesedeerd zijn. Zonder sedatie is er vaak onvoldoende ruimte om achteraan te raspen. De meeste paarden vinden dit ook niet aangenaam omdat je vlakbij de keel zit. Zonder sedatie wordt er aldus maar half werk geleverd.

De haak op deze foto lijkt groter dan hij werkelijk is, omdat de bovenkies wat uitgehold is door de onderkies.