Gesloten mond na correctie

Ramp op de eerste kies bij een mini-paardje.

Dit klein mini-paardje had onderaan links en rechts een haakvormig verhoogde kies (vorm van een ramp). De tand is in 1 keer volledig gecorrigeerd kunnen worden zonder te dicht te komen bij de tandpulpa. Het resultaat van de behandeling is te zien op de foto. Merk op dat de voorrand van de onderkies tot tegen het gehemelte kwam bij gesloten mond. De voorrand van de eerste boven- en onderkies staan ongeveer gelijk, dus dit is geen haakvorming doordat de onderkies niet kon afslijten. Een verschil in hardheid tussen boven en onder zorgt voor dergelijke situatie. De iets zachtere bovenkies is weggesleten door de iets hadere onderkies. Nu de onderkies ingekort is, krijgt de bovenkies de kans om deze verloren ruimte weer op te vullen dankzij de continue eruptie die iedere paardenkies ondergaat.