Emailpunten: voor en na

Emailpunten (glazuurpunten) voor en na de behandeling.

Ieder paard heeft emailpunten (ook wel glazuurpunten genoemd). Deze bevinden zich aan de buitenzijde van de bovenkiezen en binnenzijde van de onderste kiezen. Deze zijn vaak scherp en veroorzaken bij het rijden of eten kleine wondjes in de wangen (bovenkiezen) of tong (onderkiezen). Voornamelijk bij jonge paarden zijn deze punten uitermate scherp en is een jaarlijkse behandeling geen overbodige luxe.

Op de foto is goed te zien wat het resultaat is na een basis-behandeling: het afronden van de emailpunten. Doordat de tanden van paarden blijven slijten en uitgroeien, komen deze emailpunten na verloop van tijd terug: de aangebrachte afronding slijt mee af. Dat is de reden dat een jaarlijkse controle en behandeling wordt aangeraden.

Bit of bitloos? Zowel bij paarden die met een bit als bitloos gereden worden, is gebitsverzorging een must. (Trouwens ook bij paarden waarmee niet wordt gewerkt.) Het bit kan de wangen tegen de punten op de 1ste kies duwen, maar de neusriem (bit of bitloos) drukt de wangen op de punten van de 2e en 3e kies. Wanneer het paard dit als onaangenaam ervaart, zal hij in verzet gaan (hoofd omhoog gooien, mond proberen te openen bij het rijden, scheef lopen met hoofd,...). Sommige paarden tonen geen verzet en ondergaan dit in stilte.