Doorgegroeide kies in diastema

Kiezen slijten op elkaar en waar er geen contact is, slijten ze niet.

Deze shetlander (11 jaar) had last met eten. Dat zou je niet mogen verwonderen als je deze doorgegroeide kies ziet. Doordat er tussen de onderkiezen een klein spleetje (diastema) zit, is deze bovenkies op een bepaalde plaats gedurende jaren niet afgesleten geweest. Daardoor ontstaat er dergelijke kam die als een wigje mooi in het spleetje tussen de onderkiezen past. Deze kam is bijzonder scherp en snijdt bij het sluiten van de mond telkens in het tandvlees van de onderkaak en de wang. Het lijkt verkeerdelijk alsof deze wig "aangegroeid" is op de kies. Het topje van de kam toont de lengte die de kies vroeger had. Na jaren slijtage is de rest van de kies (en de andere kiezen) afgesleten. Ter hoogte van het spleetje is de bovenkies niet afgesleten en krijg je dus dergelijke kam.

Oorzaak: dit pony'tje heeft in de linker onderkaak slechts 5 kiezen terwijl in alle andere delen van de mond er 6 staan. Daardoor is er meer plaats onderaan en ontstaat er dus een spleetje.

Op de foto hier onder kan je mooi zien dat het wigje perfect tegenover het spleetje tussen de onderkiezen staat.