Diagonaal beet

Diagonaal beet op de snijtanden.

Dit paard heeft een diagonaal beet: het raakvlak tussen de bovenste en onderste snijtanden loopt niet perfect horizontaal maar diagonaal. Voor dit fenomeen zijn er 2 hoofdverklaringen:
-wry nose: paarden met een aangeboren scheve neus hebben ook een scheve slijtage op hun snijtanden. (Dit paard heeft geen wry nose.)
-voorkeur voor 1 zijde van de mond: wanneer het paard een voorkeur heeft om 1 zijde van zijn mond vaker te gebruiken 1 voorkeurszijde uit. Daardoor slijten de snijtanden aan 1 zijde ook iets snelle af en ontstaat een diagonaal. Dit kan ook gepaard gaan met een unilateraal schaargebit op de kiezen.

Bij dit paard waren er geen eet-klachten en ter hoogte van de kiezen was ook geen pathologie te vinden die de voorkeur voor 1 zijde bij dit paard zou kunnen verklaren. Dergelijke diagonaal heeft meerdere jaren nodig om te ontstaan en kan zeer geleidelijk gecorrigeerd worden (dit paard is 22 jaar).

Dit paard heeft bijkomend last van diastema's tussen de bovenste snijtanden waar, bij het grazen, graspropjes tussen blijven steken. Dit probleem is verholpen door de spleetjes op te vullen met een kunststof materiaal.