Correctie grote haak

Correctie van grote haken vraagt tijd.

Met deze foto's wordt aangetoond dat een correctie van een grote haak in verschillende fases moet gebeuren. Een te grote haak kan niet in 1x gecorrigeerd worden omdat men dan het wortelkanaal opent. Daarom is een geleidelijke correctie in meerdere keren noodzakelijk. Zo krijgt de tandpulpa de tijd om aan de top van het wortelkanaal secundaire dentine aan te maken. Dit secundair dentine dekt het wortelkanaal af van de buitenwereld en is zichtbaar als een bruine vlek in de haak. Op de rechtse foto (na) zie je duidelijk dat deze kleiner is geworden. De kunst is om te stoppen met raspen vóóraleer deze vlek verdwijnt of roze wordt. "Better safe than sorry"

Dit paard is 10 jaar. Vanaf 4 jaar heeft een paard zijn definitief kiezen-gebit. Op 5-6 jaar tijd kan een paard dus een fameus grote haak ontwikkelen.

Op de linkse foto (voor) is te zien dat de punt van de haak reeds bij een eerdere behandeling weggeraspt is. Tijdens de getoonde behandeling werd de rest van de haak verder ingekort (+/- 1cm). Dit is echter nog onvoldoende voor een volledige correctie te bekomen.

Dit paard had ook achteraan haken. Voor meer info en foto's, klik hier.
Haak4

Haken1

Een 6 maand later werden de haken verder gecorrigeerd. Hiervan zijn toen geen foto's genomen. Opnieuw 6 maand later, dus een jaar na de eerste consultatie is dit het resultaat (foto genomen vóór de 3e correctie):

Correctie haak na 1 jaar

 

correctie na 1 jaar