Cariës “gaatjes”

Ook paarden krijgen gaatjes!

Cement is 1 van de 3 bestanddelen waaruit een tand is opgebouwd en is zeer gevoelig aan cariës / tandbederf. Het cement bevindt zich aan de buitenzijde van iedere tand. Enkel in de bovenkiezen zijn nog 2 aparte cementbekers aanwezig. Dit zijn eindige circulaire structuren van email die gevuld zijn met cement. Deze structuren zorgen voor oppervlakte vergroting van het email in de bovenkiezen. D.w.z. dat er op twee verschillende plaatsen cariës kan optreden: aan de rand van de tand (perifere cement cariës) en in het midden van de bovenkiezen (infundibulaire cariës). Vaak is de 4e kies van de bovenkaak aangetast. Wanneer het graatje groter wordt en zich uit breidt, komt de stevigheid van de tand in gedrang en kan deze kies breken. Cariës kan op termijn ook de tandzenuwen bereiken wanneer het zijdelings door het email breekt.

Op de foto is een gaatje zichtbaar in eerste cementbeker van de 4e kies in de bovenkaak.